Polish

Rozwiązywanie Problemów Z Błędem Odbc Sqlexecdirect

Napraw błędy komputera w kilka minut

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Restoro
 • Krok 2: Otwórz Restoro i kliknij przycisk „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij przycisk „Przywróć”, aby rozpocząć proces przywracania
 • To oprogramowanie naprawi Twój komputer — pobierz je teraz, aby rozpocząć.

  Jeśli podoba Ci się błąd odbc nadzoru sqlexecdirect, dzisiejszy przewodnik jest tutaj, aby skutecznie pomóc.Streszczenie. SQLExecDirect wykonuje zupełnie nową przygotowaną instrukcję, używając doceniania bieżącego znacznika parametru, który znajduje się po wielu parametrach w danym zatwierdzeniu. SQLExecDirect to najszybszy sposób wysyłania instrukcji SQL, dzięki czemu można je wykonać tylko raz.

  01000 Ostrzeżenie ogólne InformacjeOpcjonalny komunikat związany z jednym konkretnym sterownikiem. (Funkcja zwraca SQL_SUCCESS_WITH_INFO.) 01001 Konflikt działania kursora *StatementText jest ukrytą aktualizacją lub instrukcją usunięcia i nie została przekroczona żadna lub wyższa niż jedna linia. (W przypadku aktualizacji wielowierszowych optymalizację atrybutów należy ustawić w sql_attr_simulate_cursor SQLSetStmtAttr.)
  Błąd odbc sqlexecdirect

  (Wyniki funkcji SQL_SUCCESS_WITH_INFO.Value )

  01003 Usunięto wartość null StatementText z funkcji dopasowania

  Argument

  zawierał bardzo określoną funkcję (taką jak AVG, MAX, MIN itp.), ale rzadko funkcją określoną przez COUNT i NULL nowego argumentu były wartości, które zostały usunięte przed użyciem tej konkretnej funkcji. (Funkcja zwraca SQL_SUCCESS_WITH_INFO.) 01004 Dane ciągu przycięte po prawej Historia ciągów prawdopodobnie pliki binarne zwracane dla reguł wejścia/wyjścia lub spowodowane przez koniec obcięcia skojarzony z nieprzestrzennymi, niezerowymi, binarnymi plikami komputerowymi. Jeśli był to nowy identyfikator ciągu, czy został odpowiednio skrócony. (Funkcja zwraca SQL_SUCCESS_WITH_INFO.) 01006 Uprawnienie .nie odwołane *StatementText .contained .statement .about .revoked, a ten określony użytkownik kupił uprawnienie. (Operacja zwraca SQL_SUCCESS_WITH_INFO.) 01007 Nie udzielono pozwolenia *Potwierdzenie dostarczenia StatementText, a użytkownik na pewno nie jest w stanie uzyskać określonego uprawnienia. 01S02 Opcja na zmianę Pewny atrybut instrukcji został powiązany z nieprawidłowymi okolicznościami implementacji, więc podobna wartość została zastąpiona podczas urlopu. (SQLGetStmtAttr można wywołać po drodze, aby określić, która wartość jest chwilowo nadpisana). Wartość zastępcza, która ma pomóc w instrukcji StatementHandle, dopóki kursor nie zostanie zatrzymany, po czym właściwość operatora powraca do poprzedniej wartości. Następujące atrybuty instrukcji mogą być bardzo przetwarzane:
  odbc gaffe sqlexecdirect

  Procesy SQL_ ATTR_CONCURRENCY SQL_ ATTR_CURSOR_TYPE SQL_ ATTR_KEYSET_SIZE SQL_ ATTR_MAX_LENGTH SQL_ ATTR_MAX_ROWS SQL_ ATTR_QUERY_TIMEOUT SQL_ ATTR_SIMULATE_funkcjat> 01S07 Redukcja frakcji Dane zwrócone dla parametru na uwadze lub we/wy zostały obcięte W pewnym sensie ułamkowa część wszystkich danych liczbowych została obcięta Zero lub ułamkowa część naszego własnego dokładnego składnika czasu z określonego przedziału czasu , znacznik czasu, zakres lub typ danych został początkowo faktycznie obcięty.

  Co to będzie błąd połączenia ODBC?

  Błąd połączenia Odbc nie był w stanie jest bardzo częstym komunikatem o błędzie podczas korzystania z wielu przeglądarek internetowych bazy danych Access. Zaobserwowano, że ten doskonały projekt połączenia zwykle pojawia się w ciągu odbc, gdy wprowadzane są pewne zmiany powodujące użycie serwerów SQL z nowymi nazwami, adresami IP i DSN; lub nowe rozwiązania nowego ODBC i modyfikacja tabel linków.

  (Funkcja przywraca SQL_SUCCESS_WITH_INFO.)

  07002 Nieprawidłowe pole Liczba dużych zmiennych we wskazanym parametrze sqlbindparameter okazała się być mniejsza niż liczba funkcji w uwadze SQL zawierającej *StatementText.

  Nazwa SQLBindParameter została wywołana dzięki uprzejmości – parametr z parametrem ParameterValuePtr można ustawić wskaźnik pusty, gdy StrLen_or_IndPtr nie zostało ustawione na SQL_NULL_DATA lub Dla SQL_DATA_AT_EXEC i InputOutputType nie są ustawione na SQL_PARAM_OUTPUT, więc liczba zaleceń określonych w SQLBindParameter jest znaczna niż liczba parametrów w instrukcji SQL zawartej w *StatementText .

  07006 Naruszenie ograniczonego typu atrybutu podczas przesyłania danych osobowych Wartość danych określona w argumencie ValueType w parametrze SQLBindParameter dla parametru powiązanego nie może i zasadniczo nie może zostać przekonwertowana na zidentyfikowane dane po prostu za pomocą argumentu ParameterType znajdującego się w bieżącym parametrze SQLBindParameter. Zwracane dane rozumieją

  również wytwarzają coś takiego jak parametr ograniczenia SQL_PARAM_INPUT_OUTPUT o nazwie SQL_PARAM_OUTPUT, który nie może zostać przekonwertowany na typ danych postrzegany przez Argued z pewnym ValueType w ich SQLBindParameter. (Jeśli

  Co to jest zwykle Sql_nts?

  SQL_NTS. Pliki danych zawsze miały ciąg jeden z zerem na końcu. SQL_NULL_DATA. Jeśli te ideały są zerowe, sterownik ignoruje aktualnie wartość niestandardowego limitu.

  ponadto nie ma wątpliwości, że wartości napiwków dla jednego lub kolejnych wierszy niebędących ciągami można przekonwertować, pamiętaj. Chociaż jeden lub więcej wierszy zostało wygenerowanych poprawnie, ta funkcja zwraca SQL_SUCCESS_WITH_INFO.)

  07007 Naruszenie wartości parametru typu ograniczonego parametru sql_param_input_output_stream jest używany tylko dla pewnego rodzaju parametru, który wysyła i odbiera dane czasu. Bufor związany z danymi wejściowymi jest ładowany dla tego typu niebędącego parametrem.

  Ten błąd występuje, gdy parametr jest połączony z typem SQL_PARAM_INPUT_OUTPUT, a po zaakceptowaniu *StrLen_or_IndPtr w SQLBindParameter jest zdecydowanie nawet z SQL_NULL_DATA, SQL_DEFAULT_PARAM, prawdopodobnie sql_len_data_at_exec(len), SQL_DATA_AT_EXEC. td> 07S01 Nieprawidłowe użycie ustawień domyślnych Wartość odnosząca się do parametru określonego za pomocą SQLBindParameter, SQL_DEFAULT_PARAM, została dostosowana, a odpowiadający jej parametr był głęboko od wartości domyślnej. 08S01 Błąd usługi przepustowości związany z komunikacją Połączenie między sterownikiem, a także źródłem danych, z którym było połączone, nie powiodło się, zanim ta funkcja udoskonaliła przetwarzanie. 21S01 Wstaw listę szacunku, która tak naprawdę nie pasuje do niektórych z listy

  Kolumna zawierała

  *statementtext jego powiedzenie INSERT, a liczba związana z wstawianymi wartościami faktycznie odpowiadała poziomowi kolejnej tabeli. 21S02 Pochodna moc stołu nie jest przyłączona do listy przytulania *StatementText zawierał raport CREATE VIEW, listę i bezwarunkowe zawinięcie (liczba kolumn określona na potrzeby widoku, zwykle w argumentach kolumny identyfikatora instrukcji SQL), wymieniając znacznie więcej nazw jako liczbę odwołując się do powrotu do kolumn w oświadczeniu odczytanym określonym przez większość zapytań zapytania SQL feud. 22001 Dane ciągu obcięte z prawej strony Praca domowa nad binarnym znakiem wartości OR dla kolumny zakończyła się całkowitym obcięciem niepustej wiedzy i mogą to być dane binarne inne niż null. 22002 Zmienna wskaźnika, ale wymagana, niekoniecznie dokładnie określona Dane NULL zostały powiązane z fantastycznym pomocniczym parametrem wyjściowym StrLen_or_IndPtr rozumianym za pomocąNastępny SQLBindParameter był wskaźnikiem zerowym. 22003 Wartość liczbowa poza zakresem *StatementText zawierał praktycznie każdą pojedynczą instrukcję SQL zawierającą żądany parametr numeryczny lub literałowy, a wartość narodu spowodowała obcięcie części całkowitej (raczej ułamkowej) sumy po zastosowaniu do powiązanej kolumny tabeli.

  Jak mogę naprawić nieudane skojarzenie ODBC?

  Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić ustawienia ODBC sterownika. Wykonaj jedną konkretną następujące czynności: Kliknij Start > Ustawienia > Panel sterowania > > Zarządzaj źródłami danych (ODBC). W oknie Administrator źródła danych ODBC zaznacz pole „System DSN”.

  Zwróć ładną wartość liczbową (w postaci numerycznej lub dokładnie jako ciąg) dla zakresu lub parametru wejścia/wyjścia lub wyjścia dałoby w wyniku pewną liczbę całkowitą ( jak w przeciwieństwie do ułamkowego) obcinania bitu liczb.

  22007 Nieprawidłowa data/godzina

  Format

  *StatementText składał się z instrukcji SQL zawierającej strukturę czasu rzeczywistego, daty i znacznika czasu, na przykład parametry nieaktualne, a parametr wydawał się być odpowiednio niepoprawną dużą godziną, datą lub ewentualnie znacznikiem czasu. Parametr został zablokowany dla struktury daty i godziny/znacznika czasu w języku C, a nasza wartość zawierająca zwrócony parametr musiała mieć nieprawidłową datę, godzinę lub znacznik czasu. (Funkcja zwraca SQL_SUCCESS_WITH_INFO.)

  Napraw błędy komputera w kilka minut

  Szukasz wydajnego i niezawodnego narzędzia do naprawy komputera? Nie szukaj dalej niż Restoro! Ta aplikacja szybko wykryje i naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni przed utratą danych, złośliwym oprogramowaniem i awariami sprzętu oraz zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie zmagaj się z wadliwym komputerem — pobierz Restoro już dziś!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Restoro
 • Krok 2: Otwórz Restoro i kliknij przycisk „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij przycisk „Przywróć”, aby rozpocząć proces przywracania

 • To oprogramowanie naprawi Twój komputer — pobierz je teraz, aby rozpocząć.