Polish

Najlepsze Rozwiązanie: Zmniejsz Rozmiar Paska Zadań Xp

Napraw błędy komputera w kilka minut

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Otwórz ASR Pro i kliknij przycisk „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij przycisk „Przywróć”, aby rozpocząć proces przywracania
 • To oprogramowanie naprawi Twój komputer — pobierz je teraz, aby rozpocząć.

  Oto kilka prostych możliwości, które mogą pomóc w rozwiązaniu wszystkich problemów ze zmniejszaniem się paska zadań XP.Aby ikony na niektórych paskach zadań systemu Windows XP znów były mniejsze, wróć do odpowiedniego odpowiedniego okna Właściwości zaawansowane i zmniejsz bieżący rozmiar istniejącego paska tytułu. Możesz dodatkowo kliknąć prawym przyciskiem myszy lewy rozdzielacz paska narzędzi, którego używasz, i wybrać Małe ikony z menu Widok.

  zmniejsz rozmiar paska zadań punktów doświadczenia

  Belkin International, Inc., w tym większość pochodząca ze wszystkich jej spółek zależnych i zależnych (“Belkin”, “my”, z drugiej strony “nas”) , bardzo dziękujemy za wybranie jednego z wielu naszych produktów Belkin, Belkin lub We.Mo („Produkt”). Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa”) jest wiążącym dokumentem, który zawiera również warunki ograniczające korzystanie z określonego oprogramowania (jak wspomniano poniżej) działającego w Produkcie.

  Dlaczego mój pasek zadań jest za duży?

  Ponieważ oprogramowanie może się zdarzyć w wyniku wypadku, system Windows umożliwia częste blokowanie paska zadań. Zacznij, a także klikając prawym przyciskiem myszy nasz pasek zadań. Poszukaj sposobu działania „Zablokuj czyjś pasek zadań”. Po włączeniu ten pasek zadań jest zabezpieczony i nie można zmienić jego rozmiaru, ewentualnie handlować za granicą.

  PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ PRZED ZAINSTALOWANIEM LUB UŻYCIEM PRODUKTU.

  PO INSTALACJI PUDEŁKA LUB KLIKNIĘCIU PRZYCISKU W CELU POTWIERDZENIA ZGODY PRZY PIERWSZEJ INSTALACJI OPROGRAMOWANIA ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. RÓWNIEŻ POPRZEZ UŻYWANIE, KOPIOWANIE LUB INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA AKCEPTUJESZ WSZYSTKIE WARUNKI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE NINIEJSZE WARUNKI, NIE AKCEPTUJ PUDEŁKA ANI NIE KLIKNIJ PRZYCISKU I/LUB UŻYWAJ, KOPIUJ, INSTALUJ I USUWAJ OPROGRAMOWANIE Z JAKICHKOLWIEK WŁASNYCH URZĄDZEŃ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY I ZAKUPIONO PRODUKT Z OPROGRAMOWANIEM OD AUTORYZOWANEGO SPRZEDAWCY, SPRZEDAWCY LUB SKLEPU Z APLIKACJAMI (K DO OKREŚLONY PONIŻEJ), MOŻESZ ZWRÓCIĆ PRODUKT W CELU ZWROTU ZWROTU, ZGODNIE Z WARUNKAMI I WARUNKAMI OBOWIĄZUJĄCEJ POLITYKI ZWROTÓW.

  zmniejsz rozmiar paska zadań XP

  Ten produkt można opisać jako oprogramowanie licencjonowane przez firmę Belkin, a także, w stosownych przypadkach, sprzedawców firmy Belkin. „Oprogramowanie” oznacza wszystkie i zasadniczo wszystkie nasze wbudowane programy i powiązane pliki skorelowane z Produktem; dowolny program, narzędzie, a nawet „Aplikacje” i powiązane klipy z omówieniem dostępne dla większości Produktu; wszystkie zmodyfikowane typy i aktualizacje lub ulepszenia takich technik (na przykład te opracowane za pośrednictwem n aktualizacji internetowych), wszystkie późniejsze przykłady takich części oprogramowania oraz wszystkie podróbki takich sieci i plików. Oprogramowanie z pewnością zawiera oprogramowanie Open Source (zgodnie z definicją poniżej).

  Przez „Ty” nasz zespół oznacza nabywcę, odbiorcę lub podobnego końcowego osobę nadużywającą Oprogramowania, lub wszystkich nabywców, radio lub inne ostateczne nadużycie Oprogramowania podstawowego na wiarygodnym samodzielna podstawa. „Ty” oznacza również całkowicie osobę, która pobrała Oprogramowanie z autoryzowanej witryny internetowej, takiej jak http://www.belkin.com, ewentualnie z kwalifikowanego rynku aplikacji lub nawet „lokalnego sklepu, takiego jak Apple App Store lub Google Bawić się”. (każdy System Market lub Sklepy są określane w niniejszej Umowie jako „Sklep z jedną aplikacją” i łącznie jako nasze „Sklepy z aplikacjami”).

  >1. UDZIELENIE LICENCJI. Rząd Federalny niniejszym zapewnia lepsze korzystanie z Belkin: (i) chyba że Twój ulubiony Produkt jest zaufanym produktem marki „Small-Medium Business” lub „SMB” do osobistego i niekomercyjnego użytku; również (ii) jeśli Twój produkt jest przeznaczony dla małych i średnich firm lub małych i średnich firm, do użytku osobistego lub dochodowego przez pobranie; oprogramowanie jako numer kroku w elektronice Twojej firmy (lub w przypadku oprogramowania układowego, najlepsza kopia głównego oprogramowania układowego, widząc ten numer części na produkcie tylko dla wszystkich oprogramowania układowego). Z zastrzeżeniem do tej licencji, możesz (A) używać tego samego oprogramowania, jak opisano w plikach read me. nabywca całego oprogramowania; (B) wykonać tylu kopii w stosunku do Oprogramowania, jeśli Oprogramowanie jest uważane za dostarczone na komputerze osobistym dodatkowo na telefonie komórkowym, ile jest zasadnie wymagane do własnego użytku (nie może to oczywiście obejmować oprogramowania układowego); a także , (C) nieodwołalnie przenieść wszystkie prawa, aby można było używać Produktu (w tym między innymi Oprogramowania) na jakąś osobę, pod warunkiem, że taka osoba czasami zgadza się na związanie się każdym z naszych warunków niniejszej Umowy i po takim przeniesieniu użytkownik zaprzestanie korzystania z Produktu w połączeniu z każdym z naszych programów.

  Napraw błędy komputera w kilka minut

  Szukasz wydajnego i niezawodnego narzędzia do naprawy komputera? Nie szukaj dalej niż ASR Pro! Ta aplikacja szybko wykryje i naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni Cię przed utratą danych, złośliwym oprogramowaniem i awariami sprzętu oraz zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie zmagaj się z wadliwym komputerem — pobierz ASR Pro już dziś!


  Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą operatora oprogramowania na znaczącej stronie pomocy technicznej każdej witryny Belkin.

  2. OGRANICZENIA LICENCJI. Oprogramowanie jest akredytowane dla użytkowników, a nie sprzedawane. Zawierają Państwo niewyłączne prawo do używania oprogramowania zwykle tylko zgodnie z umową. Zamiast (i) modyfikowania, zmieniania lub tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych dotyczących Oprogramowania, jakiegokolwiek konkretnego produktu zawierającego Oprogramowanie lub określone dokumenty (o ile nie zostały zastąpione przez odpowiednią podstawową licencję typu open source) bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Belkin na wprowadzenie takiej metody ulepszeń : (ii) wynajmować, udzielać podlicencji, odsprzedawać, opłacać czynszu, wydzierżawiać lub dystrybuować, w inny sposób przenosić (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych powyżej) Oprogramowania na sprzedaż lub w inny sposób; oprogramowanie może zawierać dokumentację użytkownika; (iii) powolne inżynierowanie, dezasemblowanie, rozszyfrowywanie, a także dekompilowanie Produktu lub Oprogramowania lub bez jednej próby przekonwertowania Oprogramowania na formę czytelną dla człowieka, z wyjątkiem i wprost w zakresie, w jakim takie działanie może być prawie na pewno dozwolone przez obowiązujące wytyczne lub gdzie indziej, firma Belkin wymagała zezwolenia na taką działalność na podstawie nowej obowiązującej licencji typu open source; (iv) zmniejszać lub modyfikować jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub być może innych informacji o prawach własności zawartych przy użyciu odpowiedniego Oprogramowania lub dokumentacji użytkownika; (v) tworzenie Produktu, Oprogramowania, a nawet Certyfikatu Użytkownika w celu opracowania PC i/lub Oprogramowania jest konkurencyjne lub w inny sposób nieprecyzyjne w niniejszej Umowie lub Dokumentacji Użytkownika; (vi) podczas gdy Oprogramowanie jest często oprogramowaniem układowym, zawartość oprogramowania układowego (inna niż kopia na nośniku wyłącznie w celach archiwalnych), inwestycja w plan dla wielu użytkowników lub być może nawet używana oddzielnie w produkcie, w którym jest uważana być zintegrowanym; (vii) używać Oprogramowania, które będzie przenosić wirusy oprogramowania systemowego lub wszystkie inne szkodliwe komputery, pliki lub programy, wraz z zapobieganiem, wyłączaniem lub w inny sposób ingerowaniem w korzystanie z jakichkolwiek istniejących funkcji Oprogramowania związanych z bezpieczeństwem; (viii) zezwalać Oprogramowaniu na kompilowanie lub ewentualnie osadzanie danych osobowych osób trzecich, wysyłanie nielegalnych komunikatów handlowych lub w inny sposób naruszanie aktualnych praw do prywatności związanych z osobami trzecimi; lub (ix) używać Oprogramowania w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu i/lub w inny sposób, który narusza niniejszą Umowę. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane osobie przez firmę Belkin na mocy niniejszej Umowy, są generalnie zastrzeżone przez firmę Belkin na czas wieczorny. Nie uzyskasz wszystkich tych praw, czy to przez estoppel razem z innymi.

  To oprogramowanie naprawi Twój komputer — pobierz je teraz, aby rozpocząć.