Polish

Jak Pomóc Naprawić Import Pliku Reg W Wyniku Wiersza Poleceń Regedit?

Możesz napotkać pojedynczy komunikat o błędzie informujący, że ten plik .reg był często importowany z wiersza poleceń regedit. Istnieje kilka wspólnych sposobów rozwiązania tej irytacji, do których wkrótce wrócimy.

Napraw błędy komputera w kilka minut

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Otwórz ASR Pro i kliknij przycisk „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij przycisk „Przywróć”, aby rozpocząć proces przywracania
 • To oprogramowanie naprawi Twój komputer — pobierz je teraz, aby rozpocząć.

  Nie można pomyślnie uruchomić usługi SunSystems Connect

  Jak uruchomić plik .REG w cmd?

  Żądanie REG.Adres REG.Usuń REG.Kopiuj REG.Zarezerw.Pobierz REG.Pozycja REG.Odzyskiwanie REG.

  Opis:

  Nie mogę uruchomić obsługi klienta SunSystems Connect. Po przekroczeniu limitu czasu zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  „System Windows może nie uruchomić serwera SunSyst Connect Server na komputerze lokalnym
  „Błąd 1053: Nie można uruchomić lub kontrolować programu na czas”

  Kliknięcie OK wyświetla tylko określony komunikat „Uruchamianie”, ale nigdy się nie uruchamia.

  < p>Rozdzielczość.

  regedit polecenie wiersza polecenia reg file

  Sprawdź Menedżera wdrażania, aby zainicjować, czy wszystko działa w SunSystems. W Menedżerze wdrażania możesz następnie wybrać opcję „Monitor wdrażania” z „ Kompilacja funkcji” — jest to wizualny wykres wszystkich typów usług. Również wypłata, jeśli SunSystems jest domyślnie uwzględniony we wszystkich usługach „IIS”.

  Karta Szczegóły połączenia

  łączy się z produktami takimi jak Infor10 Financials Business (SunSystems) południe. w wnioski o (s) dla twojego obecnego produktu (ów) po tym zgłosi, że na komputerze klienckim jest na pewno zainstalowany. Aktywowano siatkę produktów Przycisk Szczegóły połączenia wyświetla informacje o które są badane i bazy danych produktów, które wybierają. Zazwyczaj siatka produktów układa dwa symbole. ALE zjednoczyć o produkcie, a także w raporcie programu, można o tym pamiętać. druga przywiązany do bazy danych który zawiera podstawowe informacje o surferach, bezpieczeństwie itp.

  Jeśli Używany tylko do raportowania metod i usług, moc produktu wyświetla wiele wartości bezwzględnych. dla wielu.

  Uwaga:
  Niektóre opcje i przyciski do sprawdzania informacji o relacji różnią się w zależności od baza danych marek.

  wiersz poleceń regedit importuje plik reg

  Możesz skonfigurować połączenie internetowe, określając warunki połączenia bez zwłoki lub za pomocą kreatora połączenia.

  Połączenie Szczegóły

  Dostępne farmy zależą od typu bazy danych dla łączy.

  Wybierz, aby aktywować wybrany zasób. Wybierz alternatywę książeczkę czekową po lewej stronie narzędzia na liście produktów.

  Jak zacząć od importowania pliku .reg związanego z rejestrem?

  Na liście widoków o wiele mniej niż Konfiguruj system docelowy, kliknij Nagraj. Na liście funkcji znajdź konkretną funkcję, w której umieścisz swój . historia reg. W docelowym obszarze wyszukiwania rejestru prywatnego kliknij prawym przyciskiem myszy klucz rejestru systemu Windows, w którym chcesz zaoferować indeks rejestru, a następnie przejdź do pliku Importuj plik .reg.

  Pełny tytuł w wielu przypadkach wybrane w siatce suplementów diety.

  Pole aliasu należy używać tylko Zostań radą doradczą.

  Nie możesz powiązane z identycznymi kontaktami. Kod pola jest bez wątpienia wyświetlany podczas dodawania korelacja, że ​​powraca do istniejącej łączności. Podaj kupon, aby się wyrwać między kontaktami. Zobacz Dodaj połączenia.

  Baza danych

  Trój głównych obsługiwanych projektów i typów baz klientów składa się z to: Microsoft SQL, Microsoft Access i Oracle.

  Jak zainstalować plik REG?

  Kliknij “Start”, a następnie “Uruchom…”.Po prostu edytuj asortyment i kliknij OK.W regedit dotknij palcem Plik, a następnie Włącz. Import.Wpisz idealną nazwę pliku lub zwykle przejdź do pliku „.reg”, który chcesz wprowadzić, i kliknij OK.Zawartość takiego „.reg” jest przekazywana do rejestru.

  Wybierz z listy rozwijanej nazwę marki za źródłem danych. Ze względów bezpieczeństwa Dlatego prawie wszyscy zalecają klientom korzystanie z sieci bez DSN.A

  Aby nawiązać połączenie ODBC DSN, kliknij przycisk przeglądania poniżej. specyfikacja wielkości obszaru badania nazwa źródła. Źródło danych ODBC pod warunkiem właściciela. Użyj Microsoft ODBC dla połączeń Oracle ODBC DSN. dla sterownika Oracle i określ nazwę pochodzącą z całej usługi Oracle, a nie z bieżącego serwera.

  Określ bazę danych. Identyfikator użytkownika i własne prywatne informacje do połączenia z bazą danych.

  Jeśli wybrano uwierzytelnianie systemu Windows, zazwyczaj jest to identyfikator użytkownika jako hasło. Szablony są wyłączone.

  Określ, ile czasu może zająć niektóre żądanie, zanim zostanie zamknięte. Jeśli żądanie zostanie pomyślnie wykonane w określonym czasie, komunikat poinformuje Cię o przekroczeniu limitu czasu. Następnie wyjdź, ale uruchom ponownie.

  Jak po cichu dodać plik REG do rejestru?

  Opublikować . reg doc w rejestrze komputera z systemem Windows automatycznie, klienci mogą użyć dowolnego polecenia regedit. Jak prawie zawsze, /s oznaczałoby, że nadal, a /q oznacza ciszę.

  Wybierz tę opcję faktu dla źródeł używających OEM zamiast ANSI. formatować lub kontrolować znaki diakrytyczne (niemiecki, francuski itp.).

  Aplikacja do instalacji serwera

  Pojawi się przycisk Zainstaluj, a jeśli wybrany produkt jest włączony z serwera aplikacji instalatora.

  Obróbka .instalacji .serwerowych .opracowana .bezpośrednio .dla .produktu . .I .. Może to być przydatne do zastosowania odpowiedniego otoczenia bezpieczeństwa i skonfigurowania obszaru roboczego. lub ewentualnie dane logowania. Przeczytaj więcej dokumentacji instalacyjnej jest używany do Więcej informacji znajdziesz w aplikacji do konfiguracji serwera.

  Przyciski

  Jeśli prowadzisz samochód Konserwacja, konserwacja interfejsu użytkownika palacza może zawierać jeden numer. Języki. Aby wyjaśnić kroje pisma (zwykły stały plus szerokość) wraz z symbolami Zestawy dla każdego języka:

  1. Kliknij przycisk „Języki”.
   Pojawi się przysłowiowe okno dialogowe Ustawienia języka.

  2. >Wybierz hiszpański do konfiguracji i multimediów OK.

  3. Wybierz używane czcionki i zestaw funkcji. Uwzględnij

  4. Wybierz tę opcję, aby wybrany język był dostępny wLista wysyłkowa marketingu głosowego w